Schiedel MULTI

 

Schiedel MULTI е керамична коминна система за газови кондензационни котли.

 

Система, специално разработена за многофамилни сгради. Тя дава възможност за свързване на няколко газови котела към един комин. Прецизно оразмерените напречни сечения на Schiedel MULTI осигуряват точно напасване към номиналната топлинна мощност на предвидените за свързване котли.

Schiedel MULTI е затворена коминна система „въздух-газ“ (LAS) от последно поколение за многофамилни сгради с етажно газово отопление, независима от въздуха в помещението.

 

Характеристики:

● Децентрално отопление – според индивидуалното енергопотребление, с самостоятелно отчитане;

● Подходящ за газови котли и одобрен за температура на изгорелите газове 200оC;

● Отговаря на изискванията на класовете за противопожарна защита F90 / L90;

● Не е необходима връзка за изгорелия въздух;

● Нечувствителност към влага, влагопроницаемост < 2 g/hm2;

● Над 30% по-голяма устойчивост на изместване;

● Ергономичен дизайн, благодарение на компактната си конструкция;

● Ниско тегло на отделните компоненти, благодарение на новите рецептури и методи на производство;

● Тънкостенни керамични вътрешни тръби с височина 66 см, с профилирана повърхност и ново, изцяло керамично щепселно свързване;

● Улеснен и технологичен монтаж;

● Одобрена от DIBt Berlin, № Z-7.5-1035;