Schiedel Quadro

Независимите котли за отопление на газ в жилищните сгради стават все по-популярни. Това е удобен, безопасен и икономичен начин да се гарантира, комфортна топлина във всяко жилище.

Системата QUADRO се използва при отвеждане на дима и изгорелите газове, получени при горене от котли със затворена горивна камера и вентилатор тип „турбо“, работещи с газово гориво.

 

Конструкция на коминна система Schiedel Quadro

Предимства на коминна система Schiedel Quadro

Производствена програма на коминна система Schiedel Quadro

Изграждане на коминна система Schiedel Quadro

Оразмеряване на коминна система Schiedel Quadro

Указания за монтаж на коминна система Schiedel Quadro