Заяви изчисляване на сечение на коминна система

Данни за коминна система

* - Използваема височина е височината на комина от включването до върха, а общата - от началото на комина до върха
** - Oтворената горивна камера няма отпрес вратичка/стъкло. За отворената горивна камера ще трябва да се посочи и лице на отвора

Вашите данни

Използвайки този формуляр, Вие се съгласявате със съхранението и обработката на вашите данни от този уебсайт.