Заяви среща с наш консултант

Среща с наш консултант
Съвременните котли, камини, печки – на пeлети, газ и твърдо гориво са изключително енергоефективни, но само в случаите когато сечението на коминната система е съобразено с отоплителния уред. Нашите специалисти могат да изчислят необходимото сечение на коминната система.